درباره ما

درباره ما

آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيوند

آزمایشگاه پیوند از سال 1394 آغاز به کار کرده و با بهترین و کاملترین تجهیزات روز آزمایشگاهی و با بهره گیری از بهترین پرسنل آزمایشگاهی استان ، در حال خدمت رسانی به مردم می باشد. پروژه آزمایشگاهی پیوند پس از 5سال تلاش بی وقفه به عنوان بزرگترین آزمایشگاه خصوصی جنوب کشور بالطف وعنایت پروردگار متعال ودرجهت کمک به تشخیص صحیح ودقیق بیماری ها ,تحقق اهداف پزشکان محترم ,حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه ,کسب اعتبارملی وبه منظور افزایش سطح رضایتمندی بیماران وپزشکان بابهره گیری ازتجهیزات مدرن وبعضامنحصربه فرد آزمایشگاهی دربخش های بیوشیمی بالینی, انعقاد, هورمون شناسی, ایمونولوژی, هماتولوژی, میکروبیولوژی, بیولوژی مولکولی(PCR), فلوسایتومتری, سیتولوژی, پاتولوژی مولکولی و ایمونوهیستوشیمی (IHC) و...بانیروی انسانی کارآزموده ومجرب زیرنظر متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی , علوم آزمایشگاهی بالینی وژنتیک انسانی ازمردادماه سال 1394 بارویکردی بیمار محورپابه عرصه خدمت نهاده است .این آزمایشگاه درنظردارد ضمن انجام آزمایشات عمومی واختصاصی درکوتاهترین زمان , نسبت به انجام آزمایشاتی که نیاز به تحقیقات وسیع تری داشته باشند همکاری مستمر داشته وزمینه رابرای ارائه تجارب علمی وعینی شما فراهم نماید. امیداست که به یاری خداوند متعال ودرپی دریافت پیشنهادات وراهنمایی های ارزنده شما بتوانیم درتشخیص به موقع ودقیق بیماری ها خدمات شایسته ای را ارائه نماییم.

آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيوند

خط مشی کیفیت

آزمایشگاه پیوند با استقرار سـيستم مديريت یکپارچـــــــه بر اسـاس استاندارد های:

 

ISO 10004-2018, ISO 10002-2018, ISO 45001-2018, ISO 9001-2015

 

و با ايجاد و گسترش فرهنگ ایمنی، بهداشت حرفه ای، کیفیت و مشتری مداری در تمامي سطوح تشكيلاتي خود رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :

 

  • کاهش هزینه ها با کنترل مواد مصرفی در بخشهای مختلف
  • تامین زیر ساختها و توسعه خدمات جدید   
  • توسعه منابع انسانی با آموزش
  • توسعه سطح آگاهی ذینفعان
  • رسیدگی به شکایات به صورت منصفانه، پاسخ گو و مشتری مدار
  • تلاش مستمردر برقراری ارتباط موثر با مشتریان و ذینفعان و نیز پایش و اندازه گیری رضایت ایشان به منظور شناسایی دقیق نیازها و انتظارات و ارتقا رضایتمندی ایشان
  • الویت دادن به اقدامات پیشگیرانه نسبت به اقدمات اصلاحی
  •  کلیه فرایندها و فعالیتهایی که در آزمایشگاه انجام میشود،شامل فرایندهای فنی در حوزه قبل از آزمایش، انجام آزمایش،پس از انجام آزمایش و هم چنین فرایندهای مدیریتی و پشتیبانی را بطور مستمر پایش و ارزیابی نموده تا خطاها و موارد عدم انطباق با استاندارد آزمایشگاهی پزشکی شناسایی شوند.   
  • ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی
  • گسترش بخشهای جدید آزمایشگاهی منطبق با نیازهای روز

مدیریت آزمایشگاه با ایجاد انگیزش لازم در پرسنل در تمامي سطوح سازمان جهت درك كامل خطوط اعلام شده براي  دستيابي به اهداف  فوق، ضمن پـیگيري و  نظارت مستمر بر حسن  اجراي سيستم  مديريت  یکپارچه، خود را متعهد می داند كليه امكانات اعم از سخت افزاري و نرم افزاري را در جهت  اجراي  كامل خطوط اعلام شده تأمين نمايد .

خط مشی کیفیت